התרבות האירגונית

התרבות האירגונית

 

בית הספר שואף להנהיג תרבות ארגונית המושתתת על העצמת המורים, ורואה בטיפוח התרבות הארגונית כלי ליצירת סביבת עבודה דינמית והרמונית המאפשרת שיתוף פעולה של הצוות ומעורבותו. כל מורה בבית הספר נוטל על עצמו תחומי אחריות נוספים למלאכת ההוראה.

אקלים ארגוני שבו כל אחד נוטל על עצמו תחומי אחריות נוספים מגביר את המעורבות ומשמש מודל חיקוי לתלמידים. הוא מאפשר להם לחוש בחשיבותה של המעורבות ובהיותה חלק בלתי נפרד משגרת היום-יום.

ישיבת המורים השבועית

במישור החינוכי אנו מנסים ליצור אווירה שבה כל מורה פועל מתוך אישיותו היוצרת, תוך התאמה לתוכנית הלימודים של חינוך ולדורף. העבודה המשותפת בין המורים, הלמידה וההעמקה בתוכנית הלימודים ובהתפתחות הילד הם לב ליבה של העבודה החינוכית בבית הספר, ומכאן גם החשיבות הרבה בתפיסת עולם ובתפיסה חינוכית משותפת של צוות המורים. מדי שבוע מתקיים מפגש (קולגיום) של כל מורי התיכון שבו אנו עוסקים בנושאים הבאים:

  • אמנות – המורים מתנסים בעצמם בתחומי אמנות שונים הקשורים בדרך כלל לתחומי האמנות שבהם מתנסים הילדים: שירה, תנועה, ציור, פיסול וכד'.
  • לימוד משותף – העמקה ביסודות חינוך ולדורף, ובנושאים חינוכיים שונים על פי הצורך.
  • התבוננות פדגוגית – התבוננות משותפת בילדים, בקבוצות ילדים, בכיתות שונות, או דיון בבעיות חינוכיות העומדות על הפרק.

במפגש שבועי זה, שאורכו כשלוש וחצי שעות, לוקחים חלק כל מורי בית הספר, גם אלה שעובדים בו באופן חלקי. אנו מנסים לעצב בו, בכל פעם מחדש, את רוח בית הספר ואת אווירתו המיוחדת, ולבסס את ההיבטים העמוקים הקושרים אותנו יחד סביב חינוך ולדורף ברמת-גן.