לוח צלצולים

לוח צלצולים

 

7:55

8:00 עד 8:45 - שיעור ראשי-1
8:45 עד 9:45- שיעור ראשי-2
9:45 עד 10:15 -  הפסקת אוכל+חצר
10:15 עד 11:00  - שיעור 3
11:00 עד 11:05 – זמן נעבר
11:05 עד 11:50 - שיעור 4
11:50 עד 12:05 - הפסקה
12:05 עד 12:50 - שיעור 5
12:50 עד 13:15 -  הפסקת אוכל+חצר
13:15 עד 14:00 - שיעור 6
14:00 עד 14:45 שיעור 7

שעות הצלצולים מסומנות בצהוב

 

מסמכים מקושרים
zomer.cv@gmail.com