תעודת בגרות מלאה

תעודת בגרות מלאה

תעודת בגרות מלאה

התלמידים לומדים לקראת תעודת בגרות מלאה ברמה גבוהה.

תעודת הבגרות מתבססת על מקצועות החובה: אנגלית 4/5 יח"ל, מתמטיקה 3/4/5 יח"ל

ו-5 יח"ל באחד המקצועות המוצעים  להרחבה באותה שנה.

ניתנות 2 אופציות להרחבה בכל שנה אשר באחת מהן יבחר התלמיד בכניסתו לכיתה י"א ויסיים בסוף י"ב.

בשנת תשע"ד ניתנה אפשרות בחירה בין הרחבת פיסיקה והרחבת גאוגרפיה ובשנת תשע"ה ניתנה אפשרות בחירה בין הרחבת מדעי כדור הארץ והרחבת תאטרון. 

כמו כן ייתכנו נקודות זכות לבגרות על פרוייקט חקר אישי.

 

.