פעילות למען הקהילה

פעילות למען הקהילה

בכיתות הגבוהות, כחלק מפרוייקט בנות ובני המצווה, משתתפים תלמידי בית הספר בפעילויות למען הקהילה: ביקורים מוסיקליים בבית האבות הסמוך, התנדבות בבית מע"ש (תעסוקת יום למבוגרים בעלי צרכים מיוחדים), התנדבות במועדונית, בבית מחסה של בעלי חיים ועוד.