הצגות וחגי חודש

הצגות וחגי חודש

לאורך כל שנת הלימודים מתקיימים בבית הספר הצגות, הופעות ומפגשים רבים. הם משקפים את תהליך הלמידה המשלב בתוכו אמנויות במה רבות ומהווים כלי ביטוי לכיתה וליחיד.

חג החודש – פעמים אחדות בשנה מתקיים בבית הספר "חג חודש", שבו כל כיתה מדגימה פרק כלשהו מתוך חומר הלימודים בפני כל תלמידי בית הספר. הנושאים מגוונים וכך גם דרכי הצגתם: דקלום או שיר מלימודי שפה זרה, קטע מוזיקלי משיעורי המוזיקה, סיפור או דקלום שנכתב בתקופת היסטוריה ועוד.

הצגות – החל מכיתה א' מעלים כל התלמידים, מדי שנה, הצגה הקשורה בנושאים מרכזיים שנלמדו באותה שנה (סיפורי התנ"ך, בעלי מלאכה, נושאים היסטוריים וכו'). ההצגה משלבת דקלומים, שירים, נגינה ותנועה, ומאפשרת העמקה אמנותית-רגשית בנושא מרכזי משנת הלימודים.