דקלומים

דקלומים

דקלומים, שירה והבעה בעל-פה

חלק חשוב ומיוחד, הן בתקופות הלימוד בשיעור הראשי והן בשיעורים אחרים, מוקדש בבית הספר לדקלום בעל-פה של אוצרות שירה ותרבות - מהארץ, מהמקורות ומארצות העולם, בהקשר לנושא הנלמד ובהתאמה עם גיל הילדים. כל בוקר, וכל שיעור כמעט, נפתח בדקלום בעל-פה של הכיתה ביחד ושל יחידים.

נוסף לחשיפה לאוצר מילים גבוה ולפניני תרבות מקנה עבודה זו גם רהיטות בדיבור, דיקציה טובה וביטחון בעמידה מול קהל. חוויה זו מועצמת דרך ההצגות והאירועים הבית-ספריים בהם משתתפים הילדים לאורך כל השנה.