הקהילה

הקהילה

הכרת עקרונותיו של חינוך ולדורף והסכמה עם הדרך החינוכית לפיה פועלים הגנים מהווות מעטפת ביטחון לילדים ומעצימות את העבודה החינוכית הנעשית על ידי הגננים.

הילדים, הגננים וההורים שותפים כולם ליצירת האווירה החברתית המקיפה את הגן. ההורים פעילים בארגון פעילויות דוגמת טיולים, הצגות ומסיבות סוף שנה. הם נוטלים חלק מרכזי בהקמתו של יריד האביב השנתי המשותף לגנים ולמסלול בית הספר, ובו סדנאות יצירה, תיאטרון בובות, "בית קפה" ודוכני מכירה של בובות ועבודות יד שונות ברוח ולדורף. את עבודות היד יוצרים ההורים במפגשים מיוחדים שמתקיימים במהלך השנה.

סביב הגנים ובית הספר נוצרת קהילת משפחות מגוונת המתאפיינת בהסכמה רחבה בנושא החינוכי, ביחסים חברתיים ואישיים דינמיים ובנכונות לפעול לטובת המשך הצלחת היוזמה.