הנחות

הנחות

המלגות לגנים מופרשות מתוך שכ"ל של כלל קהילת הגנים.

משפחות אשר מעוניינות לבקש הנחה, מתבקשות למלא טופס              

אינטרנטי אשר יישלח לקראת תחילת שנת הלימודים. 

הטפסים נבדקים ע"י ועדת הנחות ומבוקרים ע"י רואה חשבון.

לבירורים נוספים ניתן לפנות למשרד בטלפון 03-6444966.