עבודת צוות

עבודת צוות

מנדטים

23 דצמבר, 2014 רונן האן

השיחה בקבוצה

17 דצמבר, 2014 דני אמן המאמר עוסק בשיחה בקבוצה מנקודת מבט של שבעה מתחים. מידע נוסף

יוזמות והתפתחות אישית

2 נובמבר, 2014 כריסטופר שייפר פרק מתוך הספר vision in action
(חלק א של הפרק)
תירגום אילנה ליבובץ

בקרת איכות

1 ינואר, 1900