תכנית הלימודים

תכנית הלימודים

מתוך התפיסה ההתפתחותית של הילד בהקשר לסביבה ולקהילה נולדה תוכנית לימודים המותאמת לשלבי ההתפתחות בכל גיל. תוכנית הלימודים בבית הספר מהווה יחידה שלמה אשר בה שזורים המקצועות זה בזה, על מנת לאפשר לילד להתפתח מבחינה גופנית, נפשית, רוחנית וחברתית גם יחד, ומבלי להזניח אף אחד מן הצדדים.