גני ילדים

גני ילדים

בבסיסו של חינוך ולדורף נמצאת הפסיכולוגיה ההתפתחותית של רודולף שטיינר, המתייחסת אל הילד כאל ישות מתפתחת, ואל תקופת הילדות כאל פרק זמן משמעותי ובעל ערך משל עצמו. הילדות נתפסת כתקופה של צמיחה פנימית, הבשלה ולידה הדרגתית של כשרים, איכויות והבנות. ההתייחסות אל הילד היא כאל אדם בהתהוות ובצמיחה, ולא כאל מבוגר קטן. תפקידו של החינוך, על פי גישת חינוך ולדורף, הוא לספק לילד בזמן הנכון את האמצעים המתאימים למיצוי כל שלב בהתפתחותו.

תהליך ההתפתחות, המשמש כבסיס לעבודה החינוכית בגישה זו, ניתן לחלוקה לשלושה שלבים עיקריים: הילדות המוקדמת – מהלידה ועד גיל הבשלות לבית הספר, גיל בית הספר היסודי עד גיל ההתבגרות, וגיל ההתבגרות עד גיל 21 לערך.

בשבע השנים הראשונות, הכוללות את שנות הגן, מרוכזת התפתחותו של הילד במישור הגופני-פיסי בעיקר. שאר האיכויות האנושיות מתגבשות ומתפתחות מתוך הקשרן לגופניות. ככל שהגוף, התנועה, חוויית המרחב והחושים יתפתחו בצורה הרמונית ושלמה יותר, כך יתפתחו אחר כך שאר יכולותיו וכשריו לצורתם הטובה והמאוזנת ביותר.

חינוך ולדורף מפנה בתקופה זו את מירב תשומת הלב אל המימד הגופני של הילד: חוויות החושים, התנועה, שיווי המשקל, יכולת החיקוי הגופני. בגן ולדורף מרבים במשחקים, שירים, משחקי בנייה, יצירה וחיקוי, התנסות באמנויות שונות וחוויות חושים מגוונות, ומנסים לחזק ולעודד איכויות אלה.

המשחק והחיקוי של פעילויות האדם הבוגר בונים בצורה הרמונית את גופו ונפשו של הילד בגיל הרך. בשלב זה של חייו למד הילד, למשל, הרבה יותר מתוך חוויה תנועתית וחיקוי מאשר באמצעות הסבר ושינון.

חינוך ולדורף מקדיש תשומת לב רבה לפיתוח כשריו של הילד בצורה מאוזנת. תשומת לב מוקדשת למניעת התפתחותה של יכולת מסוימת באופן חד-צדדי, מתוך הבנה שהדבר עלול להביא לפגיעה ביכולות אחרות וליצירת חוסר איזון באדם הבוגר. להרחבה בנושא חינוך ולדורף, הן בגיל הגן והן בגיל בית הספר: מקורות מידע וקישורים.

הצוות 

הגננים מלווים ותומכים את התפתחות הילד בכל המובנים. הם דואגים ליצירת סביבה הרמונית, מאוזנת, נעימה ובטוחה. העבודה והיצירה, לה הם שותפים ובה הם משמשים דוגמא אישית כל העת, נעשות מתוך הנאה, התלהבות ואהבה פנימית המשרות על הילד שמחה, ומעוררות את האהבה והרצון שלו לעשייה.

הגנן, בדומה למורה-המחנך בבתי ספר ולדורף, הינו סמכות אוהבת. הוא מגדיר גבולות ודרישות ברורים, אך עושה זאת בדרכי נועם ובאהבה.