לוח צלצולים

לוח צלצולים

7:55
8:00 עד 9:40 - שיעור ראשי
9:40 עד 10:15 -  הפסקת אוכל+חצר
10:15 עד 11:00  - שיעור 3
11:00 עד 11:15 - הפסקה
11:15 עד 12:00 - שיעור 4
12:00 עד 12:15 - הפסקה
12:15 עד 13:00 - שיעור 5
13:00 עד 13:30 -  הפסקת אוכל+חצר
13:30 עד 14:15 - שיעור 6
14:15 עד 15:00 שיעור 7
 
שעות הצלצולים מסומנות בצהוב

 

מסמכים מקושרים
zomer.cv@gmail.com