רישום לכיתה א

רישום לכיתה א

ההרשמה לכיתה א' לשנת הלימודים תשפ"ד  -( 2023 -2024 )
תתקיים בין ה23/1/23 ל- 13/2/23

ומיועדת לילדים תושבי רמת גן,

אשר נולדו בין ה- 1/7/2016 לבין 30/6/2017.

טפסי הרשמה יתפרסמו בדף ב 23/1/23