לוח חופשות תשפ"א- בית ספר יסודי

לוח חופשות תשפ"א- בית ספר יסודי

החג

התאריך

ראש השנה

ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים שישי, שבת וראשון, כ"ט באלול התש"ף עד ב' בתשרי התשפ"א, 18 - 20 בספטמבר 2020. הלימודים יתחדשו ביום שני, ג' בתשרי התשפ"א, 21 בספטמבר 2020.

יום הכיפורים

ערב החג ויום החג, הימים ראשון ושני, ט'-י' בתשרי התשפ"א, 27 - 28 בספטמבר 2020. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, י"א בתשרי התשפ"א, 29 בספטמבר 2020.

חג הסוכות

ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום שישי, י"ד בתשרי התשפ"א, 2 באוקטובר 2020, עד יום ראשון, כ"ג בתשרי התשפ"א, 11 באוקטובר 2020. הלימודים יתחדשו ביום שני, כ"ד בתשרי התשפ"א, 12 באוקטובר 2020.

חנוכה

מיום ראשון , כ"ז בכסלו התשפ"א,

13 בדצמבר 2020, עד יום שישי, ג' בטבת התשפ"א, 18 בדצמבר 2020.

הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ה' בטבת התשפ"א, 20 בדצמבר 2020.

ט"ו בשבט

יום חמישי, ט"ו בשבט התשפ"א,

28 בינואר 2021.

פורים

הימים חמישי, שישי, שבת וראשון י"ג, י"ד, ט"ו ו-ט"ז באדר התשפ"א, 25 – 28 בפברואר 2021. הלימודים יתחדשו ביום שני, י"ז באדר התשפ"א, 1 במרס 2021.

פסח

מיום שישי, ו' בניסן התשפ"א, 19 במרס 2021, עד יום ראשון, כ"ב בניסן התשפ"א, 4 באפריל 2021. הלימודים יתחדשו ביום שני, כ"ג בניסן התשפ"א, 5 באפריל 2021.

יום העצמאות

יום חמישי, ג' באייר התשפ"א, 15 באפריל 2021. הלימודים יתחדשו ביום שישי, ד' באייר התשפ"א, 16 באפריל 2021.

ל"ג בעומר

יום שישי, י"ח באייר התשפ"א, 30 באפריל 2021.

הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ' באייר התשפ"א, 2 במאי 2021.

חג השבועות

ערב החג, החג ואסרו חג, הימים ראשון, שני ושלישי, ה'-ז' בסיוון התשפ"א, 16 - 18 במאי 2021. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ח' בסיוון התשפ"א, 19 במאי 2021.