לוח חופשות תשפ"ב- בית ספר יסודי

לוח חופשות תשפ"ב- בית ספר יסודי

החג

התאריך

הערות

ראש השנה

ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים שני, שלישי ורביעי, כ"ט באלול התשפ"א עד ב' בתשרי התשפ"ב, 6-8.9.2021. 

הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ג' בתשרי התשפ"ב, 9.9.2021.

 

יום הכיפורים

ערב החג ויום החג, הימים רביעי וחמישי, ט'-י' בתשרי התשפ"ב, 15--16.9.2021. הלימודים יתחדשו ביום שישי, י"א בתשרי התשפ"ב, 17.9.2021.

 

חג הסוכות

ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום שני, י"ד בתשרי התשפ"ב, 20.9.2021  עד יום רביעי, כ"ג בתשרי התשפ"ב, 29.9.2021. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, כ"ד בתשרי התשפ"ב, 30.9.2021.

 

חנוכה

מיום שלישי, כ"ו בכסלו התשפ"ב, 30.11.2021  עד יום שני, ב' בטבת התשפ"ב, 6.12.2021.

הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ג' בטבת התשפ"ב, 7.12.2021.

 

 

ט"ו בשבט

יום שני, ט"ו בשבט התשפ"ב,

17.1.2022.

יום ט"ו בשבט הוא יום לימודים.

פורים

הימים רביעי, חמישי ושישי, י"ג, י"ד וט"ו באדר ב' התשפ"ב,
16-18.3.2021. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י"ז באדר ב' התשפ"ב, 20.3.2022.

 פורים קטן – ימים שלישי ורביעי, י"ד וט"ו באדר א' התשפ"ב, 15-16.2.2022. אלו ימי לימודים.

פסח

מיום חמישי, ו בניסן התשפ"ב, 7.4.2022  עד יום שבת, כ"ב בניסן התשפ"ב, 23.4.2022. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ג בניסן התשפ"ב, 24.4.2022.

 

יום העצמאות

יום חמישי, ד' באייר התשפ"ב, 5.5.2022. הלימודים יתחדשו ביום שישי, ה' באייר התשפ"ב, 6.5.2022.

הוקדם

ל"ג בעומר

יום חמישי, י"ח באייר התשפ"ב, 19.5.2022. הלימודים יתחדשו ביום שישי, י"ט באייר התשפ"ב, 20.5.2022.

 

חג השבועות

החג ואסרו חג, הימים ראשון ושני, ו'-ז' בסיוון התשפ"ב, 5-6.6.2022. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ח' בסיוון התשפ"ב, 7.6.2022.