רשימת הגנים

רשימת הגנים

גני צעירים לגילאי 2.9-4 

גן טללים - רח' מאיר בעל הנס 15 ר"ג (מרום נווה)
גן יובלים - רח' עובדיה 3 ר"ג (רמת חן)
גן גלים - שיכון ותיקים, ר"ג

גני בוגרים לגילאי 4-7 

** גן פלג - רח' אלימלך 7 ר"ג (ליד זומר)
** גן המעיין - רח' עזריאל רמת גן 18 ר"ג  (רמת חן)
גן אור - רח' בני הנביאים 13 ר"ג (רמת השקמה)
גן אילן - שיכון ותיקים ר"ג

 

** גנים בשיתוף עיריית רמת-גן