רשימת הגנים

רשימת הגנים

רשימת הגנים

רשימת הגנים:

גן צעירים (2.9 עד 4): גן יובלים, רח' עובדיה 3, רמת-גן

גן צעירים (2.9 עד 4): גן טללים, רח' מאיר בעל-הנס 15, רמת-גן 

גן צעירים (2.9 עד 4): גן גלים, יד המעביר 10 הדר יוסף, תל-אביב

גן בוגרים (4 עד 7): גן המעיין, רח' המאה ואחד 18, רמת-גן 
*גן בשיתוף עיריית רמת גן 
**יתכן שישנה את מיקומו בתשפ"ג

גן בוגרים (4 עד 7): גן פלג, רח' אלימלך 7, רמת-גן
*גן בשיתוף עיריית רמת גן 

גן בוגרים(4 עד 7): גן אור, רח' בני הנביאים 13, רמת גן

גן בוגרים (4 עד 7): גן אילן, רח' יד המעביר 10 הדר יוסף, תל-אביב