רשימת הגנים

רשימת הגנים

רשימת הגנים

רשימת הגנים:

גן צעירים (2.5-4): יובלים, רח' עובדיה 3, רמת-גן

גן צעירים (2.5-4): טללים, רח' מאיר בעל-הנס 15, רמת-גן 

גן צעירים (2.5-4): גלים, יד המעביר 10 הדר יוסף, תל-אביב

גן בוגרים (4-7): המעיין, רח' המאה ואחד 18, רמת-גן 
*גן בשיתוף עיריית רמת גן 
**יתכן שישנה את מיקומו בתשפ"ג

גן בוגרים  (4-7): פלג, רח' אלימלך 7, רמת-גן
*גן בשיתוף עיריית רמת גן 

גן בוגרים (4-7): אור, רח' בני הנביאים 13, רמת גן

גן בוגרים (4-7): אילן, רח' יד המעביר 10 הדר יוסף, תל-אביב