העשייה האמנותית

העשייה האמנותית

העשייה האמנותית

מטרת העשייה האמנותית בתיכון היא לאפשר ביטוי אישי ולהעניק את האיזון הנפשי החיוני לגיל ההתבגרות הסוער, כמו גם להוות דרך לביטוי אישי ולפיתוח כוחות הרצון.

עשייה זו עוזרת לנו לבטא ולהתמיר רגשות, ומאפשרת לגלות את גווני הביניים בין השחור ללבן.

האמנויות הנלמדות במתחם מיוחד  - "בית האומניות" -  הן ציור, פיסול, צילום וצורפות.

המוסיקה, אשר מאחדת אותנו כקבוצה ומייחדת אותנו כאינדיבידואלים, מהווה נדבך חשוב בעשייה הבית ספרית.