לימודי העשרה - קורסים שונים באנתרופוסופיה ואומנויות

לימודי העשרה - קורסים שונים באנתרופוסופיה ואומנויות

לימודי העשרה מיועדים להורים, צוות ומבוגרים המעוניינים בקורס אחד או שניים מתוך האנתרופוסופיה.

תוכנית הקורסים ויום הלימודים יקבעו ויפורסמו בחודש אוקטובר.