הנחות

הנחות

משפחות אשר זקוקות לסיוע בתשלומים לבית הספר או לגנים מוזמנות להגיש בקשה על פי ההסברים בדף זה.

ההנחות ניתנות על ידי העמותה לפי החלטות ועדת ההנחות.

ועדת ההנחות לא תתייחס לבקשות שאינן כוללות את כל המסמכים הדרושים.

 

ניתן לשלוח את הבקשות בשלוש דרכים:

1. דרך הגנים או בית הספר אשר יעבירו את המעטפה למשרדי העמותה.

2. בדואר אלקטרוני (טפסים סרוקים) לכתובת  amuta1@netvision.net.il .

3. בפקס 03-6442361.

4. בדואר - לכתובת: רח' יד המעביר 10, תל-אביב.

 

מועדי הגשת בקשות למלגה:

מועד א' - עד 30.6  של השנה הקודמת לתחילת הלימודים.

מועד ב' - עד 10.2  של שנת הלימודים.

 

 לבירורים נוספים ניתן לפנות לדליה סירי  ב 03-6444966