הרשמה לבית הספר

הרשמה לבית הספר

הרישום לשנת הלימודים תשע"ט (2018-20019) 
מיועד לתושבי רמת-גן בלבד.

 

לרישום לכיתה א' לחצו כאן 

 רישום הסתיים ב-15/1/18

 

 לרישום לכיתה קיימת לחצו כאן

 רישום הסתיים ב-1/2/18