הרשמה לבית הספר

הרשמה לבית הספר

 

 

בית ספר זומר רושם תלמידים תושבי רמת גן בלבד

הרישום לכיתה א' לשנת הלימודים תשפ"ב  (2021-2022) יתקיים בין ה- 14/1/2021 ל- 3/2/2021
אך ורק לילדים אשר נולדו בין ה- 1/7/2014 לבין 30/6/2015.

הסבר על תהליך הרישום וטופסי הרשמה יתפרסמו בדף זה ב-14/1/2021

                                     --------------

רישום לרשימת המתנה לכיתות קיימות ג' - ז' לשנת הלימודים תשפ"ב  (2021-2022)
יתבצע בין ה-  1/3/2021 עד 18/3/2021


טופס הרישום יתפרסם במועדי הרישום
 לידיעתכם, כיום כל שכבות הגיל מלאות לחלוטין לקראת שנת הלימודים הבאה.