הרשמה לבית הספר

הרשמה לבית הספר

 

# הרישום לשנת הלימודים הנוכחית -תש"פ(2019-20020) הסתיים,  כל שכבות הגיל מלאות לחלוטין.

                                     --------------

# לפרטים על הרישום לכיתה א' לשנת הלימודים תשפ"א  (2020-2021) - לחץ כאן

                                     --------------

# לפרטים על הרישום לכיתות קיימות ג' - ז' לשנת הלימודים תשפ"א  (2020-2021) -  לחץ כאן