הרשמה לבית הספר

הרשמה לבית הספר

# הרישום לכיתה א' לשנה"ל תשפ"ד  (2024-2023)

יתקיים בין ה 23/1/23 ל- 13/2/23- הסתיים

מיועדת לילדים תושבי רמת גן, בוגרי גני חובה, אשר נולדו בין ה- 1/7/2016 לבין 30/6/2017.

 

 

# מידע על הרישום לרשימות המתנה לכיתות ב' עד ז' בשנה"ל תשפ"ד (2023-2024)

הרישום לבית ספר זומר מיועד אך ורק לתלמידות ותלמידים תושבי רמת גן