הרשמה לבית הספר

הרשמה לבית הספר

 

# הרישום לשנת הלימודים הנוכחית -תש"פ(2019-20020) הסתיים.

                                     --------------

# רישום לכיתה א' לשנת הלימודים תשפ"א  (2020-2021)

מיועד לתושבי רמת גן בלבד - ולילדים אשר נולדו בין ה- 1/7/2013 לבין 30/6/2014.

הרישום יתבצע בין ה- 27/1/2020 ל- 16/2/2020
הסבר על תהליך הרישום וטופסי הרשמה יתפרסמו בדף זה ב-27/1/2020

                                     --------------

# רישום לכיתות קיימות ב' - ז' לשנת הלימודים תשפ"א  (2020-2021)

 לידיעתכם, כיום כל שכבות הגיל מלאות לחלוטין.

במידה ויהיו שינויים לקראת סיום השנה,  יתכן וייפתח רישום לרשימת המתנה לתושבי רמת גן בלבד, 
במהלך חודש יוני 2020.
הסברים רלוונטיים יופיעו בדף זה בחודש יוני.