הרשמה לבית הספר

הרשמה לבית הספר

 הרישום לשנת הלימודים תשע"ט (2018-20019) הסתיים
לידיעתכן/ם, כל שכבות הגיל מלאות

                                     --------------
 הרישום לכיתה א' לשנת הלימודים תש"פ  (2019-2020) יתבצע בין ה- 7/1/2019 ל- 27/1/2019

 הרישום מיועד לתלמידות ותלמידים תושבי רמת גן בלבד
אשר נולדו בין ה- 1/7/2012 לבין 30/6/2013.

 טפסים שיתפרסמו בדף זה ב-7/1/2019
                                     -------------- 
 רישום לכיתות קיימות ב' עד ז' לשנת הלימודים תש"פ  (2019-2020)
 מיועד אך ורק לתלמידות ותלמידים תושבי רמת גן בלבד.

בין ה- 1/4/2019 ל- 10/4/2019  תפתח אפשרות להירשם לרשימת המתנה  ללא התחייבות בית ספר לרשום תלמיד/ה חדש/ה, 

 הרישום יתבצע באמצעות טפסים שיתפרסמו בדף זה.
במידה ויתפנה מקום בשכבה המבוקשת, בית הספר יפנה אליכן/ם.