הרשמה לבית הספר

הרשמה לבית הספר

 הרישום לשנת הלימודים תש"פ  (2019-2020) -מיועד לתושבי רמת-גן בלבד

 

 

- הרישום לכיתה א' הסתיים ב- 27/1/19

 

- הרישום לכיתות קיימות -ב' עד ז' 
בין ה- 1/4/2019 ל- 10/4/2019- לחצו כאן

 בין ה- 1/4/2019 ל- 10/4/2019  תפתח אפשרות להירשם לרשימת המתנה