הרשמה לבית הספר

הרשמה לבית הספר

# הרישום לכיתה א' לשנה"ל תשפ"ג  (2022-2023)

הרישום לבית ספר זומר מיועד אך ורק לתלמידות ותלמידים תושבי רמת גן


הוא אך ורק לילדים אשר נולדו 
בין התאריכים ה- 1/7/2015 לבין ה- 30/6/2016. 

הרישום יתבצע במקביל לרישום חובה באגף החינוך עיריית רמת גן 
בין התאריכים ה-  3/1/22 ועד ה- 23/1/2022

# רישום לרשימות המתנה לכיתות ג' עד ח' בשנה"ל תשפ"ג (2022-2023)

הרישום לבית ספר זומר מיועד אך ורק לתלמידות ותלמידים תושבי רמת גן

בין התאריכים 24/4/2022 ועד ה3/5/2022 תיפתח אפשרות להירשם
בטופס אינטרנטי לרשימות ההמתנה לכיתות קיימות לשנת הלימודים תשפ"ג (2022-2023), ללא התחייבות בית ספר לרשום תלמיד/ה חדש/ה.

הרישום יתבצע באמצעות טפסים שיתפרסמו בדף זה.

*יש לדעת שכל הכיתות בבית הספר מלאות בשנה זו.
-תלמידים מתקבלים לבית הספר במידה ויש מקום פנוי בשכבת הגיל המתאימה.
-במידה ויתפנה מקום בשכבה המבוקשת, בית הספר יפנה אליכן/ם.
-אנו יוצרים קשר רק אם מתפנה מקום לכיתה ספציפית וניתן להתחיל תהליך קליטה. 
-באם אין מקום פנוי- לא ניצור קשר ולא תימסר הודעה בנושא.