מי אנחנו

מי אנחנו

מטרת העמותה

העמותה הוקמה בשנת 1989 במטרה לקדם את חינוך ולדורף באזור המרכז. העמותה פועלת באמצעות הקמה והפעלה של מוסדות חינוך מגיל שלוש ועד סיום התיכון לפי גישת חינוך ולדורף הנהוגה במקומות רבים בעולם ובארץ. העמותה שואפת לאפשר לכל ילד ומשפחה להתחנך בגנים ובבתי הספר שלה.

העמותה פועלת להכשרת מחנכי ולדורף - גננים, מורי יסודי ותיכון -  באמצעות הסמינר לחינוך ולדורף שפועל משנת 2004.

העמותה תומכת ביצירת מסגרות היכרות והעשרה למבוגרים – הורים, מחנכים ומתעניינים בעקרונות האנתרופוסופיה וחינוך ולדורף, ובהעמקת הקשר והמעורבות במרחב העירוני.

העמותה מעודדת בניית קהילה סביב חינוך ולדורף, על בסיס משפחות הגנים, בית הספר ואנשי החינוך שלהם ערכים ורעיונות משותפים בנושאי חינוך, איכות חיים ועוד.  

 

הגופים החינוכיים בעמותה

העמותה היא ארגון גג תחתיו פועלים שבעה גני ילדים לגילאי 2.9-7, בי"ס יסודי ותיכון רשמיים של עיריית רמת גן שהעמותה תומכת בהם וסמינר למורים.

 

מבנה העמותה

העמותה היא הגוף המשפטי הפועל על פי חוק העמותות ואשר מאפשר את פעילותם של הגופים החינוכיים.

חבר עמותה הוא כל מי שביקש להצטרף אליה.

לעמותה ועד עמותה הנבחר מידי שנה באסיפה כללית של חברי העמותה. הוועד מחוייב למטרות העמותה וחבריו פועלים בהתנדבות. ועד העמותה נושא באחריות המשפטית והכספית להתנהלות העמותה ומחוייב לחוק העמותות.

בהתאם לגישה הניהולית האנתרופוסופית - הוועד פועל מתוך התכוונות לאפשר אוטונומיה מירבית של הגופים החינוכיים בעמותה.

 

מועצת העמותה היא גוף נציגותי בו נפגשים נציגי העמותה (הוועד) עם נציגי המחנכים ונציגי ההורים (ועדי הורים מרכזיים של בית הספר והגנים). תפקיד המועצה לתת לוועד תמונה כוללת וחיה של הנושאים והצרכים בגופים החינוכיים ובקהילה.

 

מימון

העמותה גובה שכר לימוד מילדי הגנים בדומה לגנים פרטיים אחרים באזור המרכז. עבור ילדים מגיל חינוך חובה מתקבל החזר אגרת חינוך ממשרד החינוך המועבר להורים. עבור ילדי בית הספר גובה העמותה תשלום לצורך מימון הלימודים הייחודיים על פי תוכנית הלימודים לבתי ספר ולדורף.

מתוך רצון לאפשר השתתפות בחינוך ולדורף לכל המעוניין, מקצה העמותה תקציב הנחות המיועד לסייע למשפחות המתקשות במימון שכר הלימוד.