הנחות

הנחות

בהמשך השנה יישלח טופס אינטרנטי למשפחות הורי ילדי הגנים לטובת בקשת מלגה

ההנחות ניתנות ע"י העמותה לפי החלטות ועדת ההנחות.

לבירורים נוספים ניתן לפנות לרונית מזרחי  ב 03-6444966