רישום לגנים

רישום לגנים

 קדימות ברישום לתושבי רמת גן

הרישום יתחיל ב-1/11/20 

 
 
 

החל מתאריך 1 בנובמבר 2019  מתקיים רישום לרשימת המתנה לשנת הלימודים הבאה.

במהלך חודשים אלה אנו מקבלים ומקבצים את הנתונים מן הגנים:

ילדים העולים מגני הבוגרים לכיתה א', ילדים העולים מגני הצעירים לגני הבוגרים. 

 לאחר קבלת הנתונים אנו פונים לרשימות ההמתנה לפי סדר עדיפות כדלקמן:

 אחים לילדים בגנים/ביה"ס

 שאר הנרשמים ברשימת ההמתנה בעדיפות לילדים תושבי העיר רמת גן.

הפניה לרשימת ההמתנה נעשית לפי בקשה מצד הגננים, תוך שימת דגש על איזון בין שני המינים ואיזון    גילאי.

 העמותה עושה מאמץ רב לתת תשובה חיובית/שלילית עד 1/5/2020.

 בשלב הרישום לרשימת ההמתנה לא ניתן לבקר בגנים מאחר שמספר המבקשים רב מאוד והביקורים מפריעים למהלכה התקין של הפעילות בגנים.

אלה אשר נפנה אליהם בתשובה חיובית, יוכלו לבקר בגן "בתיאום עם המשרד"  כדי להחליט אם ברצונם להמשיך בהליך הרישום והקליטה.  

 

** לידיעתכם! בית ספר זומר קולט אך ורק תלמידים תושבי העיר רמת גן.