שאלות ותשובות

שאלות ותשובות

האם חינוך ולדורף, שיטת חינוך שנוסדה לפני כמעט 90 שנה, מתאים עדיין לתקופתנו?
תהליך התפתחותם של ילדים כיום אינו שונה באופן מהותי מתהליך התפתחותם כאשר נוסד חינוך ולדורף, התנאים החיצוניים הם אלה שהשתנו. העולם היום איננו העולם שהיה לפני 90 שנה, ומובן שאילו נותר חינוך ולדורף בדיוק כפי שהיה, היה נחשב למיושן. המציאות המשתנה מחייבת אנשים העוסקים בחינוך להתאים את השיטה למקום ולזמן, ואחד העקרונות המאפיינים את חינוך ולדורף הוא דווקא האפשרות ליישמה בכל מקום ובכל עת. מורה ולדורף יוצר מתוך המציאות הייחודית בה הוא חי, וחומר הלימוד ודרך הצגת הדברים מותאמים לרוח המקום והזמן. עם זאת, ההתאמה לתקופה ולתנאי הסביבה נעשית תמיד תוך התחשבות בגורמי היסוד בהתפתחות הילד, אשר באופן בסיסי לא השתנו. חומרי הלימוד וההתנסויות נבחרים מתוך הוויית החיים בסביבתם של הילדים, אך אופן הצגתם ממשיך להתבסס על עקרון היסוד של הבנת הילד בהתאם לגילו ובהתאם לאישיותו האינדיבידואלית.
עד כמה מקבילה תכנית הלימודים לתכנית הלימודים של משרד החינוך?
תוכנית הלימודים בבית הספר עוקבת אחר תכנית הלימודים של משרד החינוך בקוויה העיקריים. כל מקצועות הלימוד העיקריים של משרד החינוך נלמדים גם כאן – לשון ועברית, חשבון, תנ"ך, אנגלית, טבע וגיאוגרפיה, עם שינויים מסויימים הנובעים מרוח חינוך ולדורף. ייחודו של בית הספר ויישום עקרונות חינוך ולדורף באים לידי ביטוי בראש ובראשונה במתודות ההוראה. נושאי הלימוד השונים, המקבילים כאמור ברובם לאלה הנלמדים בחינוך הממלכתי, נלמדים על פי גישתו של חינוך ולדורף, השונה מאוד מאלה המקובלות במערכת החינוך הממלכתית. בנוסף לאופי ואווירת הלימוד השונים, לא תמיד ישנה הקבלה בזמן הלימוד בין כיתות ולדורף לכיתות בבית הספר הממלכתי. קצב לימוד הכתיבה והקריאה, למשל, הינו איטי יותר בבית ספר ולדורף, והתהליך כולו מתפרס על פני התקופה של כיתה א' עד ג'. קצב לימוד החשבון, לעומת זאת, מהיר בדרך כלל יותר בכיתות הנמוכות בבית ספר ולדורף. בבית הספר נלמדים מקצועות נוספים שאינם נלמדים בחינוך הממלכתי או שנלמדים בו בשלב מאוחר יותר. שתי שפות זרות, אנגלית וערבית, למשל, נלמדות החל מכיתה א'. בבית ספר ולדורף אין דרך לימוד אחת ויחידה. חינוך ולדורף דוגל בגישה ההפוכה: בניסיון להתאים את דרכי ההוראה לשלב ההתפתחותי של הילד, לתלמיד המסוים, לאופי הכיתה, לתקופת השנה ועוד. זוהי גם הסיבה לכך שבחינוך ולדורף אין ספרי לימוד והחומר מוגש על ידי מחנך הכיתה בעל-פה. התהליך הלימודי אמור לנבוע מן המפגש החי והנושם בין מורים, תלמידים, הורים וכל אדם אחר המעורב בתהליכי הלימוד. בכיתות הנמוכות בבית ספר ולדורף אין מבחנים, והערכת התלמידים נעשית על ידי מחנך הכיתה על פי התבוננותו. הילדים נבחנים על הישגיהם רק בכיתות הגבוהות, ומקבלים ציונים מספריים החל מכיתה ז', כדי שיוכלו לבחור אם להמשיך לתיכון ולדורף או לעבור לבי"ס תיכון אחר עם סיום לימודיהם ב"זומר". (ברמת גן ובגבעתיים אין "חטיבה", וכל בתי הספר היסודיים בני שמונה כיתות, א'-ח').
האם העיסוק הרב באמנות ובעבודת ידיים אינו בא על חשבון פיתוח המיומנויות האינטלקטואליות?
על פי תפיסתו של חינוך ולדורף, לפני שיגיע לחשיבה אינטלקטואלית צריך הילד לפתח כשרים עמוקים יותר, הקשורים לרגש ולרצון. פיתוחם של כשרים אלה קשורים בפעילות אמנותית, תנועה ומלאכת יד. יכולת החשיבה, על אף שהיא נחשבת בדרך כלל לפיסגת התפקוד האנושי, היא היכולת הקלה ביותר להשגה בילדים כיום. אתגר קשה הרבה יותר הוא פיתוח יסודות איתנים של רצון בריא ורגש מאוזן, שחסרונם מורגש לעתים קרובות בבגרותו של הילד. אם נפנה אל חשיבתו של הילד בהדרגה ובזמן הנכון, החל בגילאים 9-11 לערך, לאחר שהשלים את שלבי פיתוח הרצון והרגש, נפגוש יכולת בשלה באמת, הבנוייה על יסודות בריאים ואיתנים. טיפוח הילד באמצעות המרכיב האמנותי והתנועתי בגילאים הצעירים לא רק שאינו פוגע ביכולת החשיבה העתידית אלא להיפך – זהו המצע הבריא שעליו תיבנה יכולת החשיבה הנכונה.
האם אין דגש מועט מדי על מדעים וטכנולוגיה?
בבתי ספר ולדורף בארץ נלמדים מרבית הנושאים ותחומי הידע הנלמדים במערכת החינוך הממלכתית. גם כאן לומדים חשבון, טבע, גיאוגרפיה, ובתיכון – ביולוגיה, פיסיקה וכימיה. השוני הוא באופן הלימוד. כמו בשאר המקצועות, גם בתחומים המדעיים מתרחש הלימוד ראשית כל מתוך החווייה, מתוך ההתנסות. דגש רב מושם על המחקר, על חיפוש התופעה ועל הדרך בה היא מתגלה, ורק אחר כך מגיע שלב הסקת המסקנות וההמשגה. ההתמודדות עם הטכנולוגיה המודרנית בתחום התקשורת והמיחשוב מבחינתו של חינוך ולדורף איננה מתבטאת בשאלת היכולת הטכנית ללמוד להפעיל מכשירים ולהשתמש בהם, אלא ביכולת להתמודד עם תוצאות הלוואי של השתלטותה על חיינו: חשיפה מתמשכת לגירויים של רעש ותזזיתיות, היצף של ידע ואינפורמציה, ישיבה סטטית במשך שעות תוך הפעלת המוח בלבד ו"הקפאה" של שאר המערכות, ניכור חברתי. בשנות בית הספר היסודי מתפתחים בילד בעיקר עולמו הפנימי והווייתו הרגשית, וחינוך ולדורף מתרכז עקב כך בגיל זה בעיקר בצדדים האמנותיים והאסתטיים. בית הספר יוצר סביבה אנושית שבה אדם מלמד אדם, ואין בגיל זה הוראה באמצעות טלוויזיה או מחשב. הטכנולוגיה משתקת למעשה, על פי ראייתו של חינוך ולדורף, את עולמו הפנימי של הילד, ולא מעודדת אותו למאמץ הפנימי שאליו הוא נדרש בגיל זה. מכיתה ח' ואילך בערך מתחיל בבתי ספר ולדורף שימוש הדרגתי בעזרים טכנולוגיים. התלמידים, המצויידים בכוחות הפנימיים שפיתחו כבר, בשלים בשלב זה למפגש עם הטכנולוגיה. הניסיון מראה שתלמידי ולדורף אינם משתרכים בסופו של דבר מאחור בתחומים הטכנולוגיים עקב גישה הדרגתית זו. במרבית המקרים הם מגלים גישה מעמיקה ויצירתית באמצעי הטכנולוגיה השונים לא פחות, ולעתים אף יותר, מתלמידים אחרים.